Op zoek naar therapeutische opleidingen?

therapeutische opleidingen
vierjarige therapeutenopleiding Educatieve Academie.
Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel. De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk.
Opleiding tot Psychodynamisch Therapeut.
Deze opleiding is bestemd voor mensen uit verschillende vakgebieden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of verandering in hun carrière. Voor deelname aan deze opleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist. Na het voltooien van deze opleiding kun je je zelfstandig vestigen als Psychodynamisch Therapeut. Binnen de complementaire psychotherapie worden vele opleidingsmogelijkheden geboden. De meeste therapeuten opleidingen specialiseren zich op een specifieke therapievorm of psychologisch dogma.
Verder studeren Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent.
Je kan zowel tijdens een FPPW-opleiding als na deze opleiding ter verdieping of verbreding van de FPPW-basisopleiding bijkomende vakken volgen. Dit kunnen ook vakken aan andere faculteiten of zelfs aan een andere Vlaamse universiteit zijn, behalve vakken uit de opleidingen voor geneesheer.
Opleiding Alternatief Therapeut Centrum Voor Avondonderwijs.
Wie organiseert de groepsopleidingen? Wie organiseert de thuisstudies? Wie organiseert de eendagsopleidingen? Alle opleidingen A-Z. Courses in English / Engelstalige cursussen. Tot 40% KMO-Korting. Betaal jouw studie in termijnen. Behaal je diploma! Krijg les van professionele docenten. Stage tijdens je studie?
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Profiel Universiteit Antwerpen.
het verwerven van een therapeutische luisterhouding en attitude. het installeren en in stand houden van de therapeutische relatie. het hanteren van de therapeutische relatie om persoonlijkheidsverandering te bewerkstelligen. het faciliteren van intrapersoonlijke veranderingsprocessen via het beïnvloeden van cognities, beleving en affect, en gedrag.
FMS Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie: kinderen en jongeren 4 jaar, ism KU Leuven.
In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de motivatie van de kandidaat, klinische en therapeutische ervaring, geschiktheid voor dit soort werk en praktijkmogelijkheden. De kandidaten worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener.
Vierjarige opleiding Relatie en Gezinstherapie Vrije Universiteit Brussel.
Inhoud en programma.: De opleiding heeft als doel het bijbrengen van het theoretisch kader van systeemtherapie, het aanleren van psychotherapeutische vaardigheden en het ontwikkelen van een therapeutische basishouding. In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen aan bod.
postgraduaat in de gestalttherapie VIVES.
postgraduaat in de gestalttherapie. andere opleidingen in Alle campussen. bijscholingsmodules kracht en netwerkgericht begeleiden van cliënten. vhechtscheiding en de kinderen. coaching à la carte van de cliënt. drienamisch werken binnen de driehoek cliënt-familie-begeleider. de uitdaging van krachtgericht werken. in dialoog met het cliëntsysteem. kansarmoede en multiprobleemgezinnen. netwerkgerichte strategieën en methodieken. oplossingsgericht denken en werken. problemen aanpakken met het cliëntsysteem. graduaat maatschappelijk werk. graduaat sociaal-cultureel werk. keuzetrajecten sociaal-agogisch werk. keuzetraject zondernemen: iedereen winst. keuzetraject herstelgericht en verbindend werken. keuzetraject jong geweld. keuzetraject migratie en intercultureel werken. keuzetraject preventie 2.0: creatief communiceren en overtuigen. keuzetraject samen stad maken. specialisatiemodule bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde. specialisatiemodule bemiddeling sociale zaken. specialisatiemodule familiale bemiddeling. postgraduaten sociaal-agogisch werk. postgraduaat duurzame ontwikkeling. postgraduaat in de gestalttherapie. postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie. postgraduaat orthopedagogisch management ik als leidinggevende en mijn team. postgraduaat orthopedagogisch management mijn organisatie in een veranderende context. postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving. postgraduaat relationeel begeleiden: zorgzaam op weg met mensen. SMOG-cursus voor professionals. spellenarchief: individuele navormingen. executieve functies en spellen. individuele spellen in een therapeutische situatie.

Contacteer ons