Zoeken naar complementaire geneeskunde

complementaire geneeskunde
Wat is complementaire geneeskunde?
Complementaire geneeskunde omvat een groot aantal van de praktijken en systemen van de gezondheidszorg dat, voor een verscheidenheid van culturele, sociaal, economisch, of wetenschappelijke redenen, zijn nog niet goedgekeurd door de reguliere westerse geneeskunde. Complementaire geneeskunde is verschillend van alternatieve geneeskunde.
complementaire geneeskunde.
De complementaire geneeskunde werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde. Het meest wezenlijke van de complementaire geneeskunde is de benadering van ziekte als signaal van een verstoring van de gehele mens. De therapie is dus altijd op deze totaal visie gebaseerd.
Alternatieve geneeswijze Wikipedia.
Sommigen geven de voorkeur aan de term complementaire behandelwijze om te benadrukken dat deze behandelwijzen niet bedoeld zijn als vervanging van de geneeskunde. Zo gebruikte de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw deze term bij een onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Complementaire geneeswijzen 2 definities Encyclo.
Gevonden op http//www.medicinfo.nl/%7B45bae63b-22b3-4271-a885-7112374c8187%7D.: Dit zijn aanvullende behandelingen op de reguliere geneeskunde. Complementaire geneeswijzen vervangen dus niet de reguliere geneeskunde. Soms is de scheidslijn erg dun tussen wat regulier is en wat complementair. De reguliere westerse geneeskunde bestudeert de symptomen van een ziekte.
Alternatieve geneeswijzen en pijn gezondheid.be.
Wie alternatieve en complementaire geneeskunde gebruikt is jonger en actiever dan wie kinesitherapie gebruikt. De gebruikers van alternatieve of complementaire geneeskunde komen het meest voor in de meer begunstigde sociale klassen. De sociale klasse heeft geen uitgesproken invloed op het gebruik van kinesitherapie.
Complementaire en alternatieve behandelingen.
Daarom is het misschien minder verwarrend te spreken van complementaire en alternatieve behandelingen CAB, beter bekend als Complementary and Alternative Medicine CAM in het Engelstalig deel van de wereld. Complementaire en alternatieve behandelingen worden soms ook niet-conventionele, ondersteunende of aanvullende behandelingen genoemd. Opgelet: als men in de reguliere geneeskunde de term aanvullend gebruikt, heeft hij meestal een andere betekenis.
Complementaire geneeskunde en kanker Stichting tegen Kanker.
Home Publicaties Leven met kanker Complementaire geneeskunde en kanker. Complementaire geneeskunde en kanker. Homeopathie, acupunctuur, planten, massages, meditatie Men schat dat tot 8 op 10 mensen met kanker op een of ander moment tijdens hun behandeling een beroep doen op complementaire geneeskunde ook wel parallelle, niet-conventionele of niet-klassieke geneeskunde genoemd.
Complementaire geneeskunde en kanker Stichting tegen Kanker.
Home Publicaties Leven met kanker Complementaire geneeskunde en kanker. Complementaire geneeskunde en kanker. Homeopathie, acupunctuur, planten, massages, meditatie Men schat dat tot 8 op 10 mensen met kanker op een of ander moment tijdens hun behandeling een beroep doen op complementaire geneeskunde ook wel parallelle, niet-conventionele of niet-klassieke geneeskunde genoemd.

Contacteer ons