Resultaten voor life coach opleiding

life coach opleiding
Cursus Zelfstandig life coach LOI.
Het examen voor de cursus Zelfstandig life coach wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Zelfstandig life coach op zak. Het diploma Zelfstandig life coach is een goede opstap voor de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie of een kort HBO-programma uit deze opleiding.
NLP Coach opleiding Braindrums NLP.:
De Licensed Master Practitioner of NLP opleiding tilt deze vaardigheden een trapje hoger en opent een aantal nieuwe deuren, waardoor het nog gemakkelijker wordt om met anderen te werken. In deze 6-daagse Licensed NLP Coach ligt de focus op het toepassen van deze vaardigheden in verschillende coaching situaties life coaching, executive coaching en team coaching en laat de deelnemer ze ook concreet in de praktijk brengen.
Coaching en opleiding Kies voor een coach of een goede trainer om sneller je doelen te behalen.
Wil jij zelf Financial Well-Being Coach worden? Heb je reeds een bepaalde achtergrond opgebouwd? Als Life Coaching of Well-Being Coaching met een gezonde interesse voor financieel welzijn en een algemene kennis van dagelijks financieel huishoudmanagement? Je bent een gepensioneerde bankier of verzekeringsmakelaar met passie voor mindset, coaching en mensen begeleiden op hun levenspad? Je bent financieel adviseur, maar wil ook tijd maken om met je klanten dieper in gesprek te gaan over hun leven en waar ze naartoe willen? Ben je vandaag reeds erkend budgetcoach en wil je meer vanuit een welzijnskader gaan werken zonder steeds vanuit een verhaal te moeten beginnen van tekorten? Veel van onze klanten hebben teveel, waardoor ze zich al eens in problemen kunnen werken op lange termijn. Heeft jouw bedrijf reeds een in-house Financial Well-Being aanspreekpunt? OPLEIDING TRAINING VIA HET FINANCIEEL HUIS VOOR JEZELF EN JE WERKNEMERS.
Gezondheidscoach SYNTRA Midden-Vlaanderen.
Je doet ervaring op en leert je rol als coach verkennen via casuïstiek. En tenslotte, leer je integreren. Samenhang, de rol van zin, betekenis. Body en Mind, micro, meso, en macro. Zelfexploratie is daarbij onmisbaar, eigen lichaamsbewustzijn exploreren en inzicht verwerven in eigen gedrag en gewoonten. We werken met Ikigai, journaling, en verwante tools. Je zet je eigen werk M'APP' op. Het ontstaan van yoga, massage, praktijkoefeningen, ademhalingsoefeningen. Algemene coachingsvaardigheden II 64u. Coachingstechnieken en toepassingen, casuïstiek, praktijksessies, supervisie, innerlijke weerstand. Uitwerking eigen project. Sociale kaart 4u. Instanties om mee samen te werken in je eigen regio. Beroepsethiek en toegepaste bedrijfsvoering 8u. Deontologie in de praktijk, ethisch leren denken in de praktijk, kostprijsberekening, organisatie en beheer van een eigen zaak. Coachen van groepen 16u. Het volledige traject om het diploma van gezondheidscoach te behalen beslaat 3 jaar in avondopleiding. 1jaar: Medische basiskennis: De Mens. 2jaar: Gezondheidscoach 1: communicatie en coachingstechnieken. 3jaar: Gezondheidscoach 2: communicatie en coachingsvaardigheden. Wie nog geen para medische voorkennis heeft dient eerst het Basisjaar De" Mens" 1jaar te volgen. Inschrijven hiervoor kan online op de pagina van opleiding Medische" basiskennis: De Mens."
Intra Extra psycholoog Life-Coaching.
Het aantal en de frequentie van de sessies wordt besproken tussen jou en de coach en hangt af van je eigen wensen en noden. De technieken die we gebruiken zijn gebaseerd op oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische theorieën. Onze coaches zijn tevens klinisch psycholoog van opleiding.
Opleiding Life Coach De Schoonheidsschool.
De opleiding Life Coach is heel veelzijdig en biedt heel wat mogelijkheden voor een succesvolle carrière als life coach. Naast alle belangrijke technieken leer je ook heel klantgericht werken. Na deze cursus kan je starten met een bijberoep als life coach of een zelfstandige thuisservice opzetten.
Opleiding.
Neem vandaag de stap om professioneel NAC Life Coach te worden. Na de opleiding kun je direct aan de slag in je huidige werkomgeving of als zelfstandig Life Coach. Start nu met onze NAC Life Coaching Opleiding of kies voor één van onze vervolgopleidingen.
Opleiding Life Coach Centrum Voor Afstandsonderwijs.
Dankzij de opleiding Life Coach leer jij hoe je mensen kan helpen om de zaken op een rijtje te zetten en inzicht te verwerven in hun eigen leven en de keuzes die ze maken. Je komt in de eerste plaats te weten hoe je een goed intakegesprek voert.

Contacteer ons