Zoeken naar geaccrediteerd

geaccrediteerd
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? NVAO.
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? In Nederland en Vlaanderen mogen alleen geaccrediteerde opleidingen van erkende hogescholen en universiteiten erkende bachelor en masterdiploma's' uitreiken. In de NVAO-databank zie homepage staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend visitatierapport.;
Accreditatie Wikipedia.
De structuur van accreditatie is beschreven in de internationale norm ISO/IEC 17000; de eisen voor accreditatie liggen eveneens vast in internationale normen ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO 15189. diplomatie: ambassadeurs en consuls worden bij een nieuwe aanstelling geaccrediteerd" door het land waar ze gestationeerd worden.
Accreditatie de betekenis volgens Redactie Ensie.
Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofwaardigheid van datgene dus vastgelegd. Naast bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook journalisten kunnen geaccrediteerd zijn, dit geeft aan dat hun betrouwbaarheid is nagegaan en dan zij aan de gestelde eisen voldoen.
Accreditatie van opleidingen en toets nieuwe opleiding hoger onderwijs directies en administraties Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaandere
Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vastgestelde, kwalitatieve maatstaven voldoet. In Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde om de graden van bachelor of master te kunnen verlenen. Een opleiding die niet geaccrediteerd is, wordt niet opgenomen in het Hogeronderwijsregister.
Accrediteringsforfait Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Wat is accreditering en welke financiƫle beloning ontvangt een geaccrediteerd arts? Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld.
accreditering en geconventioneerd Medica Forum.
geaccrediteerd: riziv of wie het ook toekent zegt dat arts braaf naar allerlei etentjes en lezingen is geweest waarvoor hij veel punten heeft gekregen en dus weer een jaartje geaccrediteerd blijft, dwz aan zijn patinten kan zeggen dat ze het merendeel van wat hij vraagt terugkrijgen van de mutualiteit.
Accreditatie FOD Economie.
De conformiteit wordt bevestigd op documenten die bij de producten gevoegd worden en die uitgegeven worden door de instellingen die de conformiteit beoordelen laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen. Een product of dienst vergezeld van een rapport uitgegeven door een geaccrediteerde instelling geniet een bijkomende geloofwaardigheid.
Accreditering van artsen en apothekers-biologen RIZIV.
Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt. U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variƫren. Raadpleeg de nomenclatuur van uw specialiteit om de precieze bedragen te kennen.

Contacteer ons