Meer resultaten voor geaccrediteerd

geaccrediteerd
geaccrediteerd WikiWoordenboek.
1.5 Meer informatie. Geluid: geaccrediteerd hulp, bestand. Woordherkomst en opbouw. vervoeging van accrediteren: de stam met omvoegsel ge d. voltooid deelwoord van accrediteren. Zie Wikipedia voor meer informatie. Overgenomen van" https//nl.wiktionary.org/w/index.phptitlegeaccrediteerdoldid3619499.: Woorden in het Nederlands. Woorden in het Nederlands van lengte 14.
Accrediteringsforfait Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Wat is accreditering en welke financiële beloning ontvangt een geaccrediteerd arts? Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld.
Opleidingen VIV. Opleidingen VIV.
Opleidingen geaccrediteerd door SNRO SKB.: De VIV erkent alle diplomas die door SNRO zijn geaccrediteerd. Let wel; de ingangseis is minimaal 2 keer een éénjarige opleiding of een tweejarige opleiding of langer. Dit is in verband met de 160 uren eis waaraan een basisopleiding dient te voldoen volgens de toelatingseisen.
Accreditatie scholingen en cursussen Kwaliteitsregister VV.
Bekijk de handleidingen voor het gebruik van PE-online. Lees de Uitvoeringsregeling Accreditatie voor de criteria die de Accreditatiecommissie toepast om te beoordelen of een scholing geaccrediteerd wordt. Geaccrediteerde scholingen vinden verpleegkundigen en verzorgenden in de scholingsagenda. Bij vragen mail naar registers@venvn.nl onder vermelding van Accreditatie/PE-online of bel 030 291 90 50.
accreditering en geconventioneerd Medica Forum.
geaccrediteerd: riziv of wie het ook toekent zegt dat arts braaf naar allerlei etentjes en lezingen is geweest waarvoor hij veel punten heeft gekregen en dus weer een jaartje geaccrediteerd blijft, dwz aan zijn patinten kan zeggen dat ze het merendeel van wat hij vraagt terugkrijgen van de mutualiteit.
Is de basisscholing geaccrediteerd?
Is de basisscholing geaccrediteerd? Ja, de ParkinsonNet basisscholing is door Stichting ADAP voor oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten met 19 punten geaccrediteerd. Diëtisten ontvangen 13 punten van Stichting ADAP. Voor fysiotherapeuten is de basisscholing door het KNGF geaccrediteerd met 20 punten.
Accreditatie de betekenis volgens Redactie Ensie.
Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofwaardigheid van datgene dus vastgelegd. Naast bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook journalisten kunnen geaccrediteerd zijn, dit geeft aan dat hun betrouwbaarheid is nagegaan en dan zij aan de gestelde eisen voldoen.
Geaccrediteerd 6 definities Encyclo.
Machtiging van een diplomaat om als zodanig in het buitenland op te treden. Gevonden op https//www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geaccrediteerd.: Gevonden op http//www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEACCREDITEERD/1.: Officieel geautoriseerd zijn voor de uitvoering van een rol. Een geaccrediteerde organisatie kan bijvoorbeeld geautoriseerd zijn om trainingen te verzorgen of om audits uit te voeren.

Contacteer ons