Meer resultaten voor geaccrediteerd

geaccrediteerd
Accrediteringsforfait Vlaams Artsensyndicaat vzw.
En geniet het volledige jaar van al onze voordelen. Wat is accreditering en welke financiƫle beloning ontvangt een geaccrediteerd arts? Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld.
Waarom kiezen voor een geaccrediteerde opleiding?
Op basis van dit beoordelingsrapport beslist de NVAO vervolgens of zij haar keurmerk aan de opleiding verleent, met andere woorden: of de opleiding geaccrediteerd wordt. Voor je aan een opleiding begint, is het dus verstandig na te gaan of deze geaccrediteerd is.
Accreditatie de betekenis volgens Redactie Ensie.
Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofwaardigheid van datgene dus vastgelegd. Naast bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook journalisten kunnen geaccrediteerd zijn, dit geeft aan dat hun betrouwbaarheid is nagegaan en dan zij aan de gestelde eisen voldoen.
Veelgestelde vragen NVAO.
In Nederland zijn alle ruim 3500 bestaande opleidingen met de start van het bachelor-mastersysteem in 2002 door de wetgever van rechtswege geaccrediteerd. De opleidingen zijn daarna tot 2010 allemaal voor het eerst een keer door de NVAO geaccrediteerd. In 2011 is het tweede accreditatiestelsel ingevoerd en een instellingstoets kwaliteitszorg voor het beoordelen van de interne kwaliteitszorg bij hogescholen en universiteiten.
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? NVAO.
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? In Nederland en Vlaanderen mogen alleen geaccrediteerde opleidingen van erkende hogescholen en universiteiten erkende bachelor en masterdiploma's' uitreiken. In de NVAO-databank zie homepage staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend visitatierapport.;
Accreditatie van opleidingen en toets nieuwe opleiding hoger onderwijs directies en administraties Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaandere
Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vastgestelde, kwalitatieve maatstaven voldoet. In Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde om de graden van bachelor of master te kunnen verlenen. Een opleiding die niet geaccrediteerd is, wordt niet opgenomen in het Hogeronderwijsregister.
Accreditatie Wikipedia.
De structuur van accreditatie is beschreven in de internationale norm ISO/IEC 17000; de eisen voor accreditatie liggen eveneens vast in internationale normen ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO 15189. diplomatie: ambassadeurs en consuls worden bij een nieuwe aanstelling geaccrediteerd" door het land waar ze gestationeerd worden.
Accreditering van artsen en apothekers-biologen RIZIV.
Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt. U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variƫren. Raadpleeg de nomenclatuur van uw specialiteit om de precieze bedragen te kennen.

Contacteer ons