Meer resultaten voor opleiding tot therapeut

opleiding tot therapeut
Craniosacraal therapie opleiding: Therapie, opleidingen en cursussen bij Reliantie.
Door diverse oorzaken kan er verstoring ontstaan in dit CS ritme waardoor het organisme uit balans geraakt met als gevolg, lichamelijke symptomen, emotionele lasten tot gedragsproblemen. En omgekeerd: fysieke symptomen, emoties, stress of ongekende trauma's' kunnen ook aan de basis liggen van een verstoord CS ritme. Een degelijk geschoold craniosacraal therapeut zal deze blokkades o.a. waarnemen als verstoringen in het bindweefsel of in de flow van lichaams-vloeistoffen. Volgens de opleiding die de CS practitioner genoten heeft zal deze weer balans laten ontstaan in het craniosacraal systeem en het zelfherstellend vermogen activeren.
Psychotherapie Opleiding Academiejaar 2018-2019 AIHP.
De geregistreerde beelden gebruikt u in een intervisiegroep om de sterktes van de therapeut in opleiding en de leerpunten te deduceren. De AIHP streeft naar de leermethodiek flipped classroom waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen alleen of met peers. Het organiseren van webinars online seminars hoort tot onze doelstellingen.
Myofasciale Therapie 2018 langlopende opleiding Trigger vzw.
Het slaagpercentage, gezien de statistieken van de laatste jaren, ligt bijzonder hoog. Bij het slagen verkrijgt de student de titel Erkend Myofasciaal Therapeut, na het volgen van een opleiding van het lange type. Dit getuigschrift voldoet aan de strengste internationale voorwaarden voor erkenning als Myofasciaal Therapeut en Dry Needling Therapeut.
Vierjarige opleiding Korzybski instituut vzw.
U bent hier. Voor meer uitleg over deze vierjarige opleiding klik hier: Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve SysteemPsychotherapie." Het is mogelijk om deze vierjarige opleiding te volgen, ook zonder een vereiste vooropleiding die tot erkenning leiden tot het uitoefenen van psychotherapie.
Psychotherapie AIHP.
Onze 4-jarige opleiding tot Integratief Humanistisch Experiëntieel Psychotherapeut was de eerste in Vlaanderen. De AIHP vzw organiseert immers al 37 jaar een professionele opleiding Psychotherapie, die heden, geaccrediteerd is door de belangrijkste ziekenfondsen bv. Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, e.a.
Opleidingen VVDO vzw.
Deze opleiding richt zich tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wil krijgen maar niet de intentie heeft om zich op te leiden tot counselor of therapeut. Na het volgen van deze training en het indienen van een portfolio ontvang je het Internationaal Certificaat van Practitioner in het Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching.
Jaaropleiding Narratieve Therapie.
Voorwaarden tot deelname.: De opleiding is bedoeld voor psycho-sociale hulpverleners met een hogere opleiding die daarop toegespitst is psychologie, pedagogie, psychiatrie, maatschappelijk werk, psychiatrisch verpleegkundige., Kom je uit een andere hoek en heb je toch interesse? Laat weten en licht je achtergrond en motivatie toe.
Gecertificeerde Holistische Opleiding tot Coach en Consulent Centrum GEA.
Gecertificeerde Holistische Opleiding tot Coach en Consulent. Opbouw van de coaching opleiding. Overzicht thema's, processen en interventies. Opleiding tot coach in het PAVA-bewustzijnsmodel voor professionelen. Gecertificeerde Holistische Opleiding tot Coach en Consulent. Opbouw van de coaching opleiding. Overzicht thema's, processen en interventies.

Contacteer ons